VPOS1CC10 定時型銲接轉盤組(加壓式)

  回上一頁

 目錄下載               說明書 

1.負載最大重量:160Kgs

2.盤面轉數:0.6-6.0RPM(旋轉一圈:10-100秒)

3.盤面直徑:340mm

4.盤面軸心孔徑:58mm

5.垂直加壓行程:100mm

6.工件長度:0-200mm(如需改變時,請參考目錄)

7.控制器與機台分離

8.盤面角度固定後,方可夾持工件

9.可連接一組銲機啟動開關,與轉盤同步銲接

10.可調整計時器時間(0-60秒)

11.轉盤轉數需改變時,請參考目錄

12.本機建議配合手工銲接操作

13.盤面垂直時,可承受W(kgs)*L/2(cm)=65(kgs.cm)

14.控制功能

 回上一頁

  • 累計參觀人數 203835