POS1CC11 自保持型銲接轉盤組

回上一頁

 目錄下載               說明書

1.負載最大重量:160Kgs

2.盤面轉數:0.6-6.0RPM(旋轉一圈:10-100秒)

3.盤面直徑:340mm

4.盤面軸心孔徑:58mm

5.控制器與機台分離

6.盤面角度固定後,方可夾持工件

7.可連接一組銲機啟動開關,與轉盤同步銲接

8.轉盤轉數需改變時,請參考目錄

9.本機建議配合手工銲接操作

10.盤面垂直時,可承受W(kgs)*L/2(cm)=65(kgs.cm)

11.控制功能

回上一頁

 

 

  • 累計參觀人數 183685