POS1CC18R 機械手臂用原點覆歸型銲接轉盤組

  回上一頁

 目錄下載               說明書

1.負載最大重量:160Kgs

2.盤面轉數:0.6-6.0RPM(旋轉一圈:10-100秒)

3.盤面直徑:340mm 

4.盤面軸心孔徑:58mm

5.可與機械手臂連線操作:原點覆歸銲接

6.盤面角度固定後,方可夾持工件

7.可連接一組銲機啟動開關,與轉盤同步銲接

8.可調整搭接時間(0-99.9秒)

9.轉盤轉數需改變時,請參考目錄

10.本機配合銲機啟動模式2T

11.盤面垂直時,可承受W(kgs)*L/2(cm)=65(kgs.cm)

12.控制功能

回上一頁

  • 累計參觀人數 203838