POS08CS 輕便型銲接轉盤(自保持型)

  回上一頁

 目錄下載               說明書

1.負載最大重量:80Kgs

2.盤面轉數:0.7-7.0RPM(旋轉一圈:8.6-86秒)

3.盤面直徑:300mm(無貫穿孔)

4.控制器與機台一體

5.盤面角度固定後,方可夾持工件

6.可連接一組銲機啟動開關,與轉盤同步銲接

7.轉盤轉數需改變時,請參考目錄

8.本機建議配合手工銲接操作

9.盤面垂直時,可承受W(kgs)*L/2(cm)=90(kgs.cm)

10.控制功能

 回上一頁

 

  • 累計參觀人數 200716