LOS-500C11 銲接定位器

  回上一頁

 目錄下載               說明書 

1.負載最大重量:500Kgs

2.盤面轉數:0.2-2.0RPM(旋轉一圈:30-300秒)

3.盤面直徑:450mm

4.盤面軸心孔徑:120mm

5.可連接一組銲機啟動開關,與轉盤同步銲接

6.轉盤轉數可依需求改變

7.控制功能

 回上一頁

  • 累計參觀人數 203649