DP4BC38-VSTH20 組合式自動銲接轉盤組

  回上一頁

 目錄下載               說明書

1.負載最大重量:160Kgs

2.盤面轉數:0.6-6.0RPM(旋轉一圈:10-100秒)

3.盤面直徑:340mm

4.盤面軸心孔徑:58mm

5.垂直加壓行程:100mm

6.工件長度:0-200mm(如需改變時,請參考目錄)

7.控制器與機台分離

8.盤面角度固定後,方可夾持工件

9.可連接兩組銲機啟動開關,與轉盤同步銲接

10.可調整點銲時間(0-99.9秒)

11.可調整跳銲時間(0-99.9秒)

12.可操作銲槍氣壓驅動定位

13.轉盤轉數需改變時,請參考目錄

14.本機配合銲機啟動模式2T/4T

15.盤面垂直時,可承受W(kgs)*L/2(cm)=65(kgs.cm)

16.控制功能

回上一頁

  • 累計參觀人數 203839