DP3DC28-SR60 組合式自動銲接轉盤組

  回上一頁

 目錄下載               說明書

1.負載最大重量:400Kgs

2.盤面轉數:0.2-2.0RPM(旋轉一圈:30-300秒)

3.盤面直徑:400mm

4.盤面軸心孔徑:120mm

5.控制器與機台分離

6.盤面角度固定後,方可夾持工件

7.可連接兩組銲機啟動開關,與轉盤同步銲接

8.可調整搭接時間(0-99.9秒)

9.可調整起弧和收尾時間(0-99.9秒)

10.可操作銲槍氣壓驅動定位

11.轉盤轉數需改變時,請參考目錄

12.本機配合銲機啟動模式2T/4T

13.盤面垂直時,可承受W(kgs)*L/2(cm)=65(kgs.cm)

14.控制功能

回上一頁

  • 累計參觀人數 203835