HAPOS-1.5TA銲接定位器

  回上一頁

 目錄下載               說明書

1.負載最大重量:1,500Kgs

2.盤面轉數:0.15-1.5RPM(旋轉一圈:40-400秒)

3.盤面直徑:900mm

4.盤面軸心孔徑:80mm

5.可連接一組銲機啟動開關,與轉盤同步銲接

6.盤面中心高度可調整三段高度(740mm/940mm/1,140mm)

7.電動操作盤面傾斜,傾斜速度:37.0 sec/135°

8.可先工件固定後再進行盤面翻轉。盤面傾斜時,可承受W(kgs)*H/2(cm)=22,500(kgs.cm)

9.盤面垂直時,可承受W(kgs)*L/2(cm)=22,500(kgs.cm)

10.控制功能

回上一頁

  • 累計參觀人數 200718