EVPOS-10TA 銲接定位器

  回上一頁

 目錄下載               說明書

1.負載最大重量:10,000Kgs

2.盤面轉數:0.04-0.4RPM(旋轉一圈:150-1,500秒)

3.盤面直徑:2,000mm

4.盤面軸心孔徑:170mm

5.可連接一組銲機啟動開關,與轉盤同步銲接

6.轉盤轉數可依需求改變

7.電動操作盤面傾斜,傾斜速度:115 sec/135°

8.可先工件固 定後再進行盤面翻轉。盤面傾斜時,可承受W(kgs)*H/2(cm)=300,000(kgs.cm)

9.盤面垂直時, 可承受W(kgs)*L/2(cm)=300,000(kgs.cm)

10.控制功能

回上一頁

  • 累計參觀人數 203650