TPM-365 管用銲接定位器

  回上一頁

 目錄下載               說明書

1.負載最大重量:300Kgs

2.盤面轉數:0.2-2.0RPM(旋轉一圈:30-300秒)

3.管件直徑範圍:150-360mm

4.管件有效長度:200 mm以上

5.盤面軸心孔徑:365mm

6.工件(法蘭)直徑範圍:150-620mm

7.可連接一組銲機啟動開關,與轉盤同步銲接

8.轉盤轉數可依需求改變

9.可先工件固定後再進行盤面翻轉。盤面傾斜時,可承受W(kgs)*H/2(cm)=15,000(kgs.cm)

10.盤面垂直時,可承受W(kgs)*L/2(cm)=2,000(kgs.cm)

11.控制功能

回上一頁

  • 累計參觀人數 203835