EVPOS-300M 銲接定位器

  回上一頁

 目錄下載               說明書

1.負載最大重量:300Kgs

2.盤面轉數:0.34-3.4RPM(旋轉一圈:17.6-176秒)

3.盤面直徑:400mm

4.盤面軸心孔徑:58mm

5.可連接一組銲機啟動開關,與轉盤同步銲接

6.轉盤轉數可依需求改變

7.可先工件固定後再進行盤面翻轉。盤面傾斜時,可承受W(kgs)*H/2(cm)=1,650(kgs.cm)

8.盤面垂直時,可承受W(kgs)*L/2(cm)=360(kgs.cm)

9.控制功能

回上一頁

  • 累計參觀人數 203836