LW-1A 直線擺弧器

  回上一頁

 目錄下載               說明書

1.負載最大重量:5Kgs

2.銲槍移動行程:30mm

3.銲槍移動速度:50-2,000/min

4.可設定左側/中間/右側停止時間 0.0-9.9秒

5.銲接操作中可調整移動距離和停滯時間

6.擺弧軌跡

回上一頁

  • 累計參觀人數 203645