VTW450 系列銲槍旋轉銲台

  回上一頁

 目錄下載               說明書

1.平台負載最大重量:300Kgs

2.銲槍旋轉轉數:1.2-12.0RPM(旋轉一圈:5-50秒)

3.旋轉頂心與工作平台高度:0-450mm

4.旋轉頂心與垂直柱距離(喉深):450mm

5.銲槍旋轉半徑:10-75mm

6.加壓行程:175mm

7.可調整搭接時間(0-99.9秒)

8.可調整起弧和收尾時間(0-99.9秒)

9.本機配合銲機啟動模式2T/4T

10.控制功能

11.適用工件類型

回上一頁

  • 累計參觀人數 203838