POSD120DC28 自動型轉盤

  回上一頁

 目錄下載               說明書

1.負載最大重量 : 400Kgs

2.盤面轉數 : 0.2 - 2.0RPM (旋轉一圈 : 30 - 300秒)

3.盤面直徑 : 400mm

4.盤面軸心孔徑 : 120mm

5.控制器與機台分離

6.盤面角度固定後,方可夾持工件

7.可連接兩組銲機啟動開關,與轉盤同步銲接

8.可調整搭接時間 (0 - 99.9秒)

9.可調整起弧和收尾時間 (0 - 99.9秒)

10.可操作兩組汽缸電磁閥

11.轉盤轉數需改變時,請參考目錄

12.本機配合銲機啟動模式2T/4T

13.盤面垂直時,可承受W(kgs) * L/2(cm) = 200(kgs.cm)

14.控制功能

回上一頁

  • 累計參觀人數 145671