POS08C 輕便型銲接轉盤(定時型)

  回上一頁

 

 目錄下載              說明書 

1.負載最大重量:80Kgs

2.盤面轉數:0.7-7.0RPM(旋轉一圈:8.6-86秒)

3.盤面直徑:300mm(無貫穿孔)

4.控制器與機台一體

5.盤面角度固定後,方可夾持工件

6.可連接一組銲機啟動開關,與轉盤同步銲接

7.可調整計時器時間(0-60秒)

8.轉盤轉數需改變時,請參考目錄

9.本機建議配合手工銲接操作

10.盤面垂直時,可承受W(kgs)* L/2(cm)=90(kgs.cm)

 

11.控制功能

 回上一頁

  • 累計參觀人數 203838