EVPOS-300ACA 銲接定位器

  回上一頁

 目錄下載               說明書

1.負載最大重量 : 300Kgs

2.盤面轉數 : 0.34 - 3.4RPM (旋轉一圈 : 17.6 - 176秒)

3.盤面直徑 : 400mm

4.盤面軸心孔徑 : 58mm

5.可連接一組銲機啟動開關,與轉盤同步銲接

6.轉盤轉數可依需求改變

7.可調整搭接時間 (0 - 99.9秒)

8.可調整起弧和收尾時間 (0 - 99.9秒)

9.電動操作盤面傾斜,傾斜速度 : 12.5 sec / 90°

10.可先工件固定後再進行盤面翻轉。盤面傾斜時,可承受W(kgs) * H/2(cm) =1,650(kgs.cm)

11.盤面垂直時,可承受W(kgs) * L/2(cm) = 360(kgs.cm)

12.控制功能 

回上一頁

  • 累計參觀人數 146563